Egyház kormányzati előadások – Konferencia Nagyszombatban (2014. szept. 23.)

Egyház kormányzati előadások – Konferencia Nagyszombatban (2014. szept. 23.)

2014. szeptember 23-án a szlovákiai Nagyszombatban, az ottani Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének (Trnava, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave) szervezésében “Pramene k dejinám cirkevnej správy (Fejezetek az egyházigazgatás történetéből)” címmel rendeztek nemzetközi konferenciát (programja itt és itt), ahol a kutatócsoportból C. Tóth Norbert tudományos főmunkatárs „Právomoc bratislavského prepošta v 14–15. storočí [A pozsonyi prépost bírói joghatósága a 14–15. században]” és Lakatos Bálint tudományos segédmunkatárs “Spor bratislavského prepošta a kapituly 1421-1425  (A pozsonyi prépost és káptalan viszálya 1421-1425)” tartottak előadást (mindkettőt Vida Bea tolmácsolta a hallgatóság részére). A konferencia előestéjén a Történeti Intézet vezetője, professzor Vladimír Rábik tartott várostörténeti (a képen balról jobbra: Németh Gábor, Vladimír Rábik, Vida Beáta, C. Tóth Norbert és Lakatos Bálint) vezetést Nagyszombat belvárosában.