A kutatócsoport alapítói

Kristó Gyula tudományos munkássága

Tanulmányok, tudományos fokozatok

 • 1998- az MTA levelező tagja
 • 1977 a történettudományok doktora (Doctor Acad.)
 • 1969 kandidátusi fokozat
 • 1962 Doctor univ. fokozat
 • 1962 József Attila Tudományegyetem – tanári diploma

Felsőoktatási gyakorlat, megbízatások

 • 1999- MTA SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetője
 • 1994- az SZTE Habilitációs Bizottságának tagja
 • 1994- a Medievisztikai doktori (PhD) képzés vezetője
 • 1992-1993 a Történeti Tanszékcsoport vezetője
 • 1987-1989 a Bölcsészettudományi Kar dékánja
 • 1983-1995 a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék vezetője
 • 1982-1985 a JATE rektora
 • 1979-1982 a JATE oktatási rektorhelyettese
 • 1978-1979 a JATE BTK tudományos dékánhelyettese
 • 1975-1983 a Történeti Segédtudományok Tanszéki Csoport vezetője
 • 1962- a József Attila (Szegedi) Tudományegyetem oktatója

Tudományos közéleti munka, tudományos testületekben való részvétel

 • 1994-1998 az MTA közgyűlésének nem-akadémikus tagja
 • 1990-1995 a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányának tagja
 • 1991-2001 a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság végrehajtó bizottságának tagja
 • 1992- a Szegedi Középkorász Műhely társadalmi szervezet elnöke
 • 1985-1990 a Szegedi Akadémiai Bizottság Történettudományi és Filozófiai Szakbizottságának elnöke
 • 1982-1988 a Tudományos Minősítő Bizottság plénumának tagja
 • 1980- Szegedi Akadémiai Bizottság tagja
 • 1980- a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja
 • 1977-1988 Kulturális és történelmi emlékek feltárása, nyílvántartása és kiadása Országos Kutatási Program

Tanácsának tagja

 • 1975-1982 a Tudományos Minősítő Bizottság Történettudományi Szakbizottságának tagja

Szerkesztőbizottságok

 • Anjou-kori oklevéltár (1990-től 12 kötet) (főszerkesztő)
 • Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica (1978–1995 között) (tag)
 • Dél-alföldi évszázadok (1985-től 13 kötet) (elnök)
 • Századok (1999-től) (tag)
 • Szeged története (1983–1994 között 6 kötet); Algyő és népe. Tanulmányok. Szerk. Hegyi András. Sz. 1987. (sorozatszerkesztő)
 • Szegedi Középkortörténeti Könyvtár (1992-től 15 kötet) (sorozatszerkesztő)
 • Történelmi Szemle (1993-tól) (tag)

Tudományos díjak, kitüntetések

 • 1998 Szeged város díszpolgára
 • 1996 Szűcs Jenő-díj
 • 1996 Csongrád megye alkotói díja
 • 1994 Szent-Györgyi Albert-díj
 • 1986 Kuun Géza-díj

Borsa Iván tudományos munkássága

(1917-2006) történész, levéltáros. 1941-ig a neve Janits volt. A budapesti egyetemen 1940-ben történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ugyanezen évtől a Fővárosi Levéltár, 1942-től a Magyar Országos Levéltár munkatársa, 1950-től a Levéltárak Országos Központjának vezetője, 1957-1977 között az OL osztályvezetője, majd főigazgató-helyettese volt. 1989-ben a történettudomány doktora lett. 1997-ben Eötvös József-koszorú díjazásban részesült.

Művei

 • 1923-1942 Regesta regum stripis Arpadianae critico-diplomatica. Budapest. (Szentpétery Imrével)
 • 1940 Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevélkiadó működése 1526-ig.
 • 1961-1987 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 2/2-4, 1270-1301. Budapest. (szerk.)
 • 1988 A Szent-Ivány család levéltára 1230-1525. (Mályusz Elemér kézirata alapján szerk.)
 • 1990 A Balassa család levéltára 1193-1526. (Fekete Nagy Antal kézirata alapján szerk.)
 • 1991 A Justh család levéltára (1274-1525). Budapest.

Forrás

 • Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 272. o. ISBN 963-05-6805-5
 • 2006 Levéltári Közlemények 77/1, 191-194.
 • 2006 Levéltári Szemle 56/1, 92-94.