Történet

A Magyar Medievisztikai Kutatócsoport két korábbi akadémiai kutatóhely, a Szegeden 1999-től működő MTA-SZTE Medievisztikai Kutatócsoport (alapítója: Kristó Gyula) és a Budapesten 1996-ban alakult MTA-MOL Zsigmondkori oklevéltár Kutatócsoport (alapítója: Borsa Iván) összeolvadásával jött létre 2007. január 1-jén.

A Zsigmondkori oklevéltár Kutatócsoportot 1996–2003 között Borsa Iván, 2003–2006 között Solymosi László vezette. A Medievisztikai Kutatócsoport vezetését 1999–2004 között Kristó Gyula, 2004–2006 között Makk Ferenc látta el, aki az egyesült kutatócsoport vezetője is volt 2010 decemberéig, tőle Blazovich László vette át a munka irányítását. A 2012. január 1–2016. december 31. közötti pályázati ciklusban a kutatócsoport vezetője Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója. Az akadémiai csoportok működése 2006-ig négyéves, 2007-től ötéves ciklusokra tagolódik.

A kutatócsoport vezetői és korábbi kutatói

MTA-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

1999. jan. 1.–2002. dec. 31. Kristó Gyula

2003. jan. 1.–2006. dec. 31. Kristó Gyula (†2004. január 24.), Makk Ferenc

Tagok

1999–2002 Homonnai Sarolta, fiatal kutató (Szeged)

1999–2008 Tóth Ildikó, PhD, tudományos munkatárs (Szeged)

2002–2005 Weisz Boglárka, fiatal kutató (Szeged)

MTA-MOL Zsigmondkori oklevéltár kutatócsoport

1996–1998. dec. 31. Borsa Iván

1999. jan. 1.–2002. dec. 31. Borsa Iván

2003. jan. 1.–2006. dec. 31. Borsa Iván (†2006. február 1.), Solymosi László

MTA-HIM-SZTE-MOL (2012. okt. 1-től: MNL OL) Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

2007–2011 Makk Ferenc, Blazovich László

2012–2016 Veszprémy László

Tagok

2005–2008 Teiszler Éva, fiatal kutató státuszban (Szeged)

2007–2008 Neumann Tibor, PhD, tudományos segédmunkatárs (Budapest)

2012–2012 G. Molnár Péter, tudományos segédmunkatárs (Budapest)

A csoport kutatási területe lényegében felöleli a IX–XVI. századi magyar történelmet, különös tekintettel az állam- és ethnosztörténetre, hadtörténetre, köztörténetre, archontológiára, igazgatástörténetre. Az okmánytár-köteteken túl a csoport tagjainak tanulmányat közlő, 2 évente megjelenő acta-kötetünk, ami szervesen illeszkedik az SZTE BTK Acta Historica-sorozatába.

Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam-sorozat. A csoport kiadványai évente általában 2-3 könyvbemutatón, főként Szegeden és Budapesten kerülnek ismertetésre.

A csoport egyes tagjai részt vesznek az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, a Történeti Segédtudományok Tanszék és a Szegedi Történész Doktori Iskola Középkortörténeti PhD-programja keretein belül az egyetemi oktatásban is.