B. Halász Éva PhD publikációi

Publikációs lista

 

I. Ismertetések

 • A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 10. – Acta Musei Militaris in Hungaria Hadtörténelmi közlemények, 2009. (122. évf.) 3. sz. 889-891. old.
 • Engel Pál, C. Tóth Norbert: Királyok és királynék itineráriumai (1382-1438) = Itineraria regum et reginarum (1382-1438). Budapest, 2005. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 1.) In.: Turul, 2006. (79. évf.) 1-2. sz. 61. p.
 • Studia professoris – professor studiorum – Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára – Ismertetés – In.: Turul 2005. (79. évf.) 3-4. sz. 132-134. p.
 • „Európa térképei 1520-2004”/Az Országos Széchényi Könyvtár térképtörténeti kiállítása./ In.: Múzeumi Hírlevél, 2004. december, 367.p.
 • Piti Ferenc (szerk.): Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301-1387. (1340). Budapest-Szeged, 2001. (Ismertetés.) In: Turul 2002. (75. évf.) 1-2. sz. 57-58. p.

II. Előadások

 • The Autonomy of the Lesser Nobility within King Sigismund’s Realm: The Case Study of the Castle-Warriors of Veliki Kalnik. Leeds International Medieval Congress. Ruling, Administering ans Maintaining a Composite Emperor and King Sigismund of Luxemburg, 1386-1437. Leeds, 2014. július 7-10.
 • A körösi várjobbágyok útja a nemességbe. VIII. Medievisztikai PhD-konferencia – Szeged, 2013. június 10-12.
 • A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. VII. medievisztikai PhD-konferencia – Szeged – 2011. június 1-3.
 • Hahót Miklós szlavón báni működése (1343-1356). VI. medievisztikai PhD-konferencia – Szeged – 2009. június 4-5.
 • The Sclavonian banat in the time of the Zadar’s peace” – Zadarski mir – Ishodište jedne epohe – Zadar (Horvátország) – 2008. november 20-22.
 • Nagykemlék – egy szlavón várispánság a 14. században. – Horvát-magyar kapcsolatok. Interdiszciplináris konferencia. – Pécs – 2008. november 11.
 • Elmélet és valóság – Állományvédelmi tapasztalatok ösztöndíjas kutatások során – Magyar Levéltáros Egyesület 2005. évi vándorgyűlése – Eger – 2005. augusztus 22-24.
 • Anjou István herceg (1332-1354) – előadás a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2003. április 29-én tartott felolvasóülésén.
 • Anjou István herceg második szlavóniai hercegsége – XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2003. április 22-23.

III. Tanulmányok

 • Micha Madius de Barbazanis – a történetíró és spalatói nemes patrícius. In.: Acta Historica. Tomus CXXXV. Szeged, 2013. 59-70.
 • A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. [The castle warriors of Križevci in the 13-15. century] In.: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 2012. 313-323. p.
 • Adalékok a kőrösi comes terrestrisek tevékenységéhez a XIV. században. [Additions to the activity of comes terrestris of Križevci in the 14. century.] In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica CXXXII. (2011) 37–50. p.
 • A kőrösi comes terrestrisek tevékenysége a XV. században. [The activity of comes terrestris of Križevci in the 15. century]. In.: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2010. 13-20.
 • Hahót Miklós szlavón báni működése (1343-1356). In.: Középkortörténeti tanulmányok, 6. VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai. Szerk.: G. Tóth Péter–Szabó Pál. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. 5-10. p.
 • Diplomatička analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine [A Diplomatic Analysis of the Charters of the Bans of Slavonia from the Period 1323–1381], Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 27 (2009), pp. 35-102.
 • Adalékok I. Károly király országegyesítő harcaihoz a Drávántúlon. In.: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerkesztette: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Budapest, 2009. 21-25. p.
 • Szlavón hercegi és báni ítélőmesterek a 14. században. [The protonotars of Sclavonian princes and bans in the 14.century] In: Acta historica tomus CXXX.– Acta Universitas Szegediensis. Szeged, 2009. 69-83. p.
 • Magyar vonatkozású 13-14. századi világi pecsétek a zágrábi levéltárakban. In.: Turul 2007. (80. évf.) 3. sz. 69-83. sz.
 • Bajor Margit oklevéladási tevékenysége és okmánytára. In.: FONS XIV. (2007) 1. sz. 97-118. p.
 • Elmélet és valóság – Állományvédelmi tapasztalatok ösztöndíjas kutatások során. In.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2005. évi vándorgyűlése. Budapest, 2006. 15-23. p.
 • Anjou István hercegsége (1332-1354), In: Fons, 2005. (12. évf.) 1. sz. 29-69. p.
 • Bajor Margit hercegnő (1325-1374) magyarországi tevékenysége In:: Turul, 2005. (79. évf.) 3-4. sz. 109-116. p.

IV. Szerkesztés

 • Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXVIII. (1354). Budapest-Szeged, 2013.