C. Tóth Norbert DSc Curriculum vitae

(C.) Tóth Norbert szakmai önéletrajza

1974. március 28-án született Cegléden.

Tanulmányok:

1980–1988: Táncsics Mihály Általános Iskola, Cegléd

1988–1992: Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

1992–2001: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

1997: történelem szakon tanári diploma és medievisztika programon oklevél

2001: latin szakon abszolutórium

2000–2003: ELTE BTK Történeti Doktori Iskola Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti és Medievisztikai program

2005: PhD, doktori disszertáció megvédése

2018: DSc, akadémiai nagydoktori disszertáció megvédése

 

Munka:

1997. szept. 1.– MTA–Magyar Országos Levéltár Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa;

2001. dec. 1.– tudományos munkatársa.

2007. jan. 1.– MTA–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársa;

2010. jan. 1.– tudományos főmunkatársa.

2012. jan. 1.– MTA–HIM–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa

 

Oktatás:

1999/2000-es tanév 2. félévétől a 2005/2006-os tanév végéig a PPKE BTK Medievisztika Intézetében megbízott előadó.

2000/2001-es tanév 1. félévétől a 2003/2004-es tanév végéig az ELTE BTK Régészeti Intézetében megbízott előadó.

2011/2012-es tanév 1. félévében az SZTE BTK Segédtudományi Tanszékén megbízott előadó.

 

Közművelődési tevékenység:

 

2003. márciusától több éven keresztül a Magyar Rádió Kossuth adóján a Mesélő Krónikák, valamint a Kard és Kereszt című műsorok közreműködője (szerk. Ágoston István) volt.

Különböző, történeti kérdésekről szóló televíziós műsorokban közreműködő (legutóbb: Magyarország története sorozat Luxemburgi Zsigmond uralkodásáról szóló részei).

 

Tudományos tevékenység:

1997 óta 15 könyv, 66 tanulmány és cikk szerzője vagy társszerzője, 36 hazai és nemzetközi konferencia előadója (lásd alább részletezve).

 

Díjak, kitüntetések:

2004. március 15-én Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült.

2011. november 11-én Kristó Gyula Díjban részesült.

 

Ösztöndíjak:

2006. szept. 1.–2009. aug. 31.: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj A középkori Magyar Királyság megyéinek járásai és azok kialakulása című témában.

2009. szept. 1.–2010. máj. 31.: Habsburg Kutatási Ösztöndíj Egy Habsburg-hű nagyúr különös házassága (Bátori István nádor és Zsófia mazóviai hercegnő esküvője) című témában.

2011. szept. 1.–2014. aug. 31.: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája (1458–1526) című témában.

2012. január 1.–2015. dec. 31.: Magyarország világi archonológiája 1458–1526. (OTKA K 100749.) című pályázat tagja.

 

Tudománypolitikai részvétel:

2006. február 25–2007. február 24. között a Báthory Miklós váci püspök Emlékbizottság tagja.

2009. január 5-e óta a Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány kuratóriumi tagja.

2011. június 25-én négy évre megválasztották a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagjává.