Piti Ferenc PhD Curriculum vitae

Szentes, 1971. február 18.

PhD-fokozat (történettudomány), 2001

Tanulmányok:

JATE BTK középkortörténeti doktori program, 1995–1998 (PhD-abszolutórium: 1998)

JATE BTK történelem-latin speciális képzés, 1989–1994 (történelem szakos tanári diploma: 1994)

 

Tudományos és oktatói címek:

Tudományos főmunkatárs: Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2002–

(egyben a csoport vezetőhelyettese 1999-től)

Tudományos munkatárs: Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2000–2001

Tudományos segédmunkatárs: Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 1999

Tanársegéd: JATE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék, 1994–1995

Demonstrátor: JATE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék, 1992–1994

 

Egyetemi oktatás a Szegedi Tudományegyetemen (1992–):

könyvészeti és forrástani alapismeretek, kódex- és oklevélolvasás, kronológia, középkori magyar bíráskodási szervezet és perjog, diplomatika, paleográfia, latin forrásolvasás

 

Szakmai díjak:

Kristó Gyula-díj 2005

Akadémiai Ifjúsági Díj 2000

 

Kutatási támogatások:

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2010–2013

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázat (témavezető) 2005–2007

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázat (résztvevő) 2002–2004

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 1999–2002

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1998–2001

Köztársasági ösztöndíj 1992–1994

 

Szakmai tagság:

Anjou-kori Oklevéltár-sorozat szerkesztőbizottsága 2005–

Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete 2002–

SZTE BTK Középkortörténeti Doktori Program Tanácsa 2001–

Magyar Történelmi Társulat 2001–

Magyar Neolatin Társaság 2000–

Szegedi Középkorász Műhely 1999–

Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történeti Munkabizottsága 1999–