Veszprémy László DSc Curriculum vitae

Végzettség, szakképzettség

bölcsész, történelem – könyvtár – latin szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1982, 1984.

Nyelvtudás: állami középfok: német, angol, francia, olasz, diploma: latin

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Intézet, igazgató (főállás)

Korábbi munkahelyek

 • 2005- Hadtörténeti Intézet igazgató
 • 2000-2005 Hadtörténeti Könyvtár és Térképtár igazgató
 • 1994-CEU Department of Medieval Studies, Budapest, megbízott előadó
 • 1993-1999 Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár, igazgató
 • 1986-1989 Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Középkori és koraújkori magyar történeti tanszék, megbízott előadó
 • 1984-1993 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Intézet, tud. mts.
 • 1982-1992 Fragmenta Latina Codicum MTA-ELTE kutatócsoport, Budapest, tud. mts.
 • 1982-1984 Országos Széchényi Könyvtár, könyvtáros, tudományszervező

Tudományos fokozat

 • DSc az MTA doktora. A disszertáció címe: Árpád-kori történeti elbeszélő forrásaink nyugat-európai kapcsolatai, 2009.
 • CSc a történettudomány kandidátusa. A disszertáció címe: A középkori magyar hadtörténelem írott forrásai, 1994.
 • Egyetemi doktor, A disszertáció címe: A Pray-kódex szövegtörténete, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Könyvtártudományi tanszék, 1983.

Oktatói tevékenység

Középkori magyar történelem (szeminárium, ELTE, 1986-89), angol nyelven: középkori latin oklevél és forrásszöveg olvasás (CEU, 1994-, visiting és recurrent visiting professor), Kodolányi János Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, mb. előadó (2010. június10.), főiskolai docens (2010. március 9.)
Oktatásban eltöltött idő: 18 év

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Kutatási terület:

Közép- és kora újkori magyarországi hadtörténelem, latin és német historiográfia, írástörténet, művelődéstörténet

 • 2012- MTA- HIM-MOL-SzTE Medievisztikai kutatócsoport, vezető
 • 2010-2011 MTA Régészettudományi Intézet, Külső Tanácsadó Testület, elnök
 • 2010 Századok, Szerkesztőbizottsági tag
 • 2009 OTKA Társadalomtudományi (TTR) zsűri, tag
 • 2008 MTA Történettudományi Bizottság, tag
 • 2002 Atlantic Research and Publications, kuratóriumi tag
 • 2002-2006 Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, kuratóriumi tag
 • 2000 MTA Köztestületi Tag
 • 2000- A Hadtörténelmi Intézet Millenniumi Könyvtára (sorozatszerkesztő)
 • 2000- Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága, társtitkár (1989), majd főtitkár
 • 1999- Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőbizottsága, tag
 • 1996- Alapítvány a magyar hadi történetírás támogatására, titkár
 • 1992-2011 Magyar Történelmi Társulat, társtitkár, majd választmányi tag

Konferencia előadások (2007-2011)

 • Varsó, Német Intézet, Nemzetközi historiográfiai konf. (2011 márc.), Cím: Umwälzungen im Ungarn des 13 Jh. Vom “Blutvertrag” bis zum “Parlament”
 • Bp. OSzK, Johannes de Utino nemzetközi konferencia. (2010 dec.) Cím: Eine Weltchronik in der spätmittelalterlichen lateinischen Historiographie.
 • Kolozsvár, Nemzetközi Jagelló-konferencia (2010. okt.) Cím: Military Reforms and Tradition in the Military Affairs of Jagiellonian Hungary, 1490-1526
 • Székesfehérvár. Károly Róbert emlékkonferencia. (2010. okt.). Cím: A Szent György-lovagrend
 • Szeged, TE, AETAS jubileumi konferencia (2010. máj.). Cím: A helyét kereső hadtörténetírás: nemzetközi és hazai tapasztalatok
 • Pécs, PTE, Kristó Gyula emlékkonferencia, (2009. dec.) Cím: A korai magyar évkönyvekről. Kapcsolatok és kölcsönzések az évkönyvek, krónikák és krónikakivonatok között.
 • Párizs, Stratégiai Kutatóintézet nemzetközi konferenciája. (2009. okt.) Cím: Les premières traces de la pensée militaire hongroise avant la bataille de Mohács (1526)
 • Nyírbátor, Kenyérmezei konferencia. (2009. okt.) Cím: A kenyérmezei csata a 15. századi török-magyar háborúkban
 • Uppsala, Nemzetközi Neolatin Konferencia, (2009. aug.) Cím: Telling and Retelling of Early History between the Middle Ages and the 18th Century.
 • Pécs, MTA Irodalomtörténeti Intézet éves konferencia (2009 máj.) Cím: Kontinuitás és diszkontinuitás a középkori magyar historiográfiában. Anonymus és a Krónikaszerkesztés néhány közös helyének forrásproblémája.
 • Gniezno, Querfurti Bruno nemzetközi konferencia (2009 máj.) Cím: Hungary in the 11th Century
 • Székesfehérvár. Historiográfiai konferencia, Kodolányi Főiskola. (2008. nov.) A középkori magyarországi hadtörténetírás megszületése.
 • Bp.-Visegrád. Közép-Európai Egyetem nemzetközi konferenciája. (2008. júl.) The Crusade of King Andrew II.
 • Kolozsvár, Nemzetközi Mátyás-konferencia (2008. okt.) Cím: Historiography in the Age of Matthias. Rebirth of a 15th Century World Chronicle by John of Udine
 • Kijev, Nemzetközi középkortörténeti konferencia (2008. dec.) Cím: “More paganismo”. Reflections on Pagan and Christian Past in the Gesta Hungarorum of the Hungarian Anonymous Notary.
 • Gömör, Szlovákiai történelemtanárok konferenciája. (2008. okt.). Cím: Hadseregek, csaták, háborúk Mátyás korában.
 • Nagyvárad, Nemzetközi Zsigmond-konferencia (2007 dec.). Cím: Sigismund of Luxemburg at Golubac.
 • Reading The State and Military Affairs in East Central Europe, 1380-c. 1520’s nemzetközi konferencia. (2007. szept.). Cím: Hungary and Its Neighbours until the Battle of Mohacs, 1526.
 • Győr, Szent László-konferencia (2007. jún.) Cím: Az invesztitúra harcok királyképe német földön és Magyarországon (László és Salamon propagandája és annak utóélete). Szent László emlékkötet.
 • Bp. MTA Történettudományi Intézet, Pozsonyi csata konferencia (2007. júl.) Cím: Pozsonyi csata a történeti emlékezetben.
 • Pozsony, Pozsonyi csata nemzetközi konferencia. (2007. jún.) Boj pri Bratislave v uhorskjej historiografii.