Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam

3: A pozsonyi prépost és a káptalan viszályaMegnézem

4: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiájaMegnézem

5: A nádori intézmény korai történeteMegnézem

6: Diplomatarium Comitum Terrestrium CrisiensiumMegnézem

7: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész. A kanonoki testület és az egyetemjárásMegnézem

8: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. A sasadi tizedper 1452-1465 közötti “krónikája”Megnézem