Uralkodói és főúri udvarok Európában – Konferencia Szlovákiában (2012. okt. 22-24.)

Uralkodói és főúri udvarok Európában – Konferencia Szlovákiában (2012. okt. 22-24.)

2012. október 22–24-én a szlovákiai Szomolányban, a Szlovák Tudományos Akadémia kongresszusi központjában (Smolenice, Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied) a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a MTA BTK TTI rendezésében a “Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku / Uralkodói és főúri udvarok a késő középkorban és kora újkorban” címmel rendeztek nemzetközi konferenciát, amelyen a kutatócsoportból C. Tóth Norbert tudományos főmunkatárs „Egy főúri udvar a késő középkori Magyarországon: a Báthoriak” / „Aristokratický dvor v neskorostredovekom Uhorsku – dvor Báthoriovcov” címmel tartott előadást.