Lakatos Bálint PhD Curriculum vitae

Szakmai önéletrajz – Lakatos Bálint

Személyi adatok

Név: Lakatos Bálint

Születési hely, idő: Budapest, 1983. május 20.
Fokozat:PhD (2013. november)

Kutatási terület

A XV–XVI. századi magyarországi és közép-európai társadalom-és művelődéstörténet; a városok és mezővárosok a későközépkori Magyarországon; az egyházi középréteg és a humanizmus Magyarországon a XV–XVI. században; Magyarországi követek és követjárások a Jagelló-korban.

Doktori disszertáció címe: Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi mezővárosokban, okleveleik tükrében (1301–1526). (Témavezetők: †Kubinyi András, Tringli István)

Tanulmányok

Középiskolai tanulmányok
(Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest)1993–2001

Jeles érettségi2001

Egyetemi tanulmányok a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) történelem és latin szakon2001–2007

Az Eötvös József Collegium (EC) diákja2001–2010

Egyetemi tanulmányok az ELTE BTK levéltár, ill.
új- és legújabb kori történeti muzeológia szakán2002–2003

Tanárképzés az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán2003–2007

Általános és szakos tanítási gyakorlat
(Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest)2006. március

A PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója2006–2007

Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola
Középkori magyar történeti doktori program hallgatója2007–2010

Doktori védés időpontja summa cum laude minősítéssel2013. november 18.

Nyelvismeret

angol felsőfokú (Euro English Language Examination C1 kétnyelvű) komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2007

latin felsőfokú (2007: egyetemi diploma)

francia alapfokú komplex (A+B) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2006

német középfokú komplex (C) típusú nyelvvizsgával egyenértékű érettségi 2001

horvát nyelvismeret (szakirodalom olvasása), olasz (társalgási szint)

Ösztöndíjak

Köztársasági Ösztöndíj (két tanévben)2004–2006

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap)2008. április

ÖAD Ernst Mach Stipendium (Bécs, 3 hónap)2010. máj.–júl.

MÖB Collegium Hungaricum (CH2) ösztöndíj (Bécs, 2 hónap)2010. szept.–okt.

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap)2010. november

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap)2011. november

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, Trento, 2 hónap)2012. nov.–dec.

Fontosabb konferenciaelőadások

XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi
Szekció középkori magyar történet ülésszak 2. helyezése2005. március

The Archimedes Palimpsest Colloquium nemzetközi klaszika-filológiai
konferencia (2007. szept. 18–22.) Text and Traditions c. részkonferenciájának
PhD-s napján The Epigraphic Collection of János Megyericsei címmel2007. szeptember

Budapest Főváros Levéltárában rendezett Polgári elit –
polgári kapcsolatok – polgári tér (Magyar városok a középkorban és a kora
újkorban)
c. levéltári napon (2007. november 13–14.), az I. szekcióban,
„Nobiles et circumspecti cives civitatis nostre” – mezővárosi nemesek
Karánsebesen a 15–16. században
címmel2007. november

ELTE BTK-n rendezett Fiatal középkorosok napja c. PhD-konferencián
(2008. június 18.) Kálnai Imre főesperes és királyi titkár ügye – adalékok
a pápaság magyar személyi politikájához Mohács előtt
címmel2008. június

DE BTK Történettudományi Intézetében rendezett Mátyás és
öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között /
Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East
and West
című nemzetközi konferencián (2008. szeptember 18–19.)
Characters of the Transylvanian Chapter and Episcopal Court in the Mirror
of Archdeacon Tamás Pelei’s Humanistic Marginalia (1515–c. 1535)
címmel2008. szept.

Kuny Domokos Megyei Múzeum tatai Vármúzeumában rendezett A diplomá-
cia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés
c. konferencián (2010. márc. 8.)
A tatai országgyűlés és diplomáciai háttere (1508–1510) címmel2010. március

Kutatási programokban, munkacsoportokban való részvétel

OTKA T 047136 ny. számú pályázat “Attikai szónokok,
papirusztöredékek kutatása és kiadása, Janus-vocabularium, stb
.”2004–2006

“Történeti emlékkönyvek repertóriuma” c. bibliográfia
szerkesztési munkálatai az EC Történész Műhelyében2005–2006

Korabinszky János Mátyás 1804-ban megjelent
“Atlas Regni Hungariae portatilis”-éhez névmutató készítésére
létrejött csoport (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék)
munkájában való részvétel2006–2012

Lukcsics József: XV. századi pápák oklevelei I–II. Bp., 1931–1938
c. művének digitalizálási munkái2007–2009

Zsigmondkori oklevéltár szerkesztési munkálatai2012–

Egyesületi, társasági tagságok

Magyar Történelmi Társulat

Magyar Ókortudományi Társaság

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság

Magyar Levéltárosok Egyesülete (2012–)

Ricercatori ASV (Róma) (2012–)

Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület (2013–)

Budapest, 2014. szemptember 5.

Lakatos Bálint