Teiszler Éva PhD publikációi

Könyvek, önálló kiadványok

– Anjou-kori oklevéltár. Documenta res hungaricas tempore regum Andegavensiu illustrantia. XXXIV. (1350) Budapest–Szeged 2013.

Szerkesztői tevékenység

– Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (2005. június 9-10.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2005. (Társszerkesztő: Marton Szabolcs).

Tanulmányok, cikkek

– Anjou-kori oklevéltár – harminc év, harminc kötet. Az Anjou-kori oklevéltár története. In: Belvedere Meridionale. 36. (2014) 3. 146–154.

– A Hathalmi család középkori genealógiája. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica. Tom. CXXXV. Szerkesztette: Piti Ferenc, Veszprémy László. Szeged, 2013. 85–102.

– A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok I. Szerkesztette: Kovács Szilvia–Révész Éva. Szeged, 2013. 131–144.

– Matthias Corvinus und die lateinische Quellenwerk des 15. Jahrhunderts in Ungarn. In: Chronica, 9–10. (2010–2011) 2011. 78–86.

– Handó György pécsi prépost (1465–1480). In: Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyéből. Szerkesztette: Fedeles Tamás–Kovács Zoltán–Sümegi József. Pécs, 2009. 43–49.

– Oklevélkiadás egykor és ma. In: Tiszatáj 61. (2007) 12. 75–77.

– A felvidéki soltészfalvakról. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica. Tom. CXXVII, Szeged, 2007. 39–45.

– Adattár a Károly Róbert korban alapított felvidéki településekről. In: Középkortörténeti tanulmányok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai. Szerkesztette: Révész Éva–Halmágyi Miklós. Szeged, 2007. 191–201.

– Magyarország külpolitikai elszigetelődése 1476-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica. Tom. CXXII. Szeged, 2005. 55–62.

– A Felső Részek főkapitányságról. In: Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (2005. június 9–10.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2005. 169–183.

– Közszói szórványok egy 1476-os oklevélben. In: Magyar Nyelv CI (2005) 123–124.

Konferencia részvétel

– Anjou István horvát-szlavón-dalmát hercegi pecsétje. Szeged, 2013. június (VIII. Medievisztikai PhD-konferencia).

– „molam in Papa” Felvetések a zselicszentjakabi alapítólevél és Pápa első írásos említése kapcsán. Szeged, 2012. április (Műhelyszemináriumi előadások).

– 14. századi levéltári források és a történetírás. Az 1350-es évek narratioi. Kolozsvár, 2011. augusztus 24. Társelőadó: Rábai Krisztina. (7. nemzetközi hungarológiai kongresszus).

– A Hartvik-legenda egy változatáról. Szeged, 2011. május (VII. Medievisztikai PhD-konferencia).

– Eine unbekannte Variation der Hartvik-legende. Pontes ad Fontes. Brno, 2010. szeptember 8. (Kirchengeschichte im lichte der historischen Hilfwisenschaften).

– Hunyadi Mátyás és a korabeli magyarországi elbeszélő források. Debrecen, 2009. november 28. (IANLS Magyarországi Neolatin Tagozatának utókonferenciája).

– Matthias Corvinus und die lateinische Quellenwerk des 15. Jahrhunderts in Ungarn. Uppsala, 2009. augusztus 2. (IANLS nemzetközi neolatin konferencia).

– A Dubnici Krónika bejegyzései. VI. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged, 2009. június

– Telepítések a Károly Róbert-kori Magyarországon. Szeged, 2007. június 7. (V. Medievisztikai PhD-konferencia).

– Handó György pécsi prépost. Pécs, 2006. május 24. (Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyéből c. konferencia).

– A Felső Részek főkapitányságáról. Szeged, 2005. június 9. (IV. Medievisztikai PhD-konferencia).

Egyéb

– Anjou István horvát-szlavón-dalmát hercegi pecsétje. In: VIII. Medievisztikai PhD-konferencia. Absztrakt kötet. Szerkesztette: Bartha Annamária, Kruták Anita, Tóber Márta. 29.

– A 14. századi levéltári források és a történetírás. In: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Az előadások összefoglalói. 33–34. Társszerző: Rábai Krisztina.

– Eine Unbekante Variation der Hartvik-legende. In: Pontes ad Fontes. Szerkesztette: Martina Kotlikova. 16–17.

– Charters of the Angevin Era. Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301–1387. Poszter. Uppsala, Svédország, 2009.08.02.–2009.08.09. Társszerzők: Rábai Krisztina, Horogszegi Zoltán.

– Charters of the Angevin Era. Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301–1387. Poszter. In: Abstracts of the Fourteenth International Congress of IANLS (Interntional Association for Neo-latin Studies). 2.

– Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 32.) Budapest, 2004. 318. o. Urbs, 2007/1. 447–450.

– Konferencia a 825 éves hiteleshelyi írásbeliségről. Egyháztörténeti Szemle 8. (2007) 1. 227–228.

– Névmutató. In: Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.) Szerkesztette: Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006. 421–645.

– Deér József szakirodalmi munkásága. In: Deér József emlékezete. (Capitulum II.) Szerkesztette: Koszta László. JATEPress, Szeged, 2006. 121–131. Társszerző: Révész Éva.

– Beke Margit (szerk.): Esztergomi érsekek. 1001–2003. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 16. (2004) 3–4. 237–238. (ismertetés)

– Juhász Ágnes: A késő Anjou-kori dalmát és magyar tengeri hajózás 1381 és 1382-ből származó oklevelek alapján. JATEPress, Szeged, 2006. (lektorálás)

– Festive conference of a reckoned representative of Hungarian byzantinology in Szeged. Chronica 2003/3. 175–179.

– Ezredforduló – Századforduló – Hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15. (2003) 1–2. 223–230.

– Észrevételek Köblös József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású oklevelei című munkájával kapcsolatban. Acta Papensia 2002/1–2. 201–204.

– Pogányság és kereszténység. Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig című könyvéről. Aetas 2002/4. 167–171.